Hvad er ABR 89?


ABR 89 er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand. Regelsættet aftales typisk i aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.