Hvad er AB-forbruger?


AB-Forbruger er Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere. AB-forbruger minder om AB 92, men er rettet mod aftaler mellem forbrugere og entreprenører. AB-Forbruger finder ligesom de øvrige regelsæt inden for entrepriseretten kun anvendelse, hvis det er aftalt mellem parterne.