Hvad er AB 92?

 

AB 92 er Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder.

Regelsættet aftales typisk mellem bygherre og entreprenør og underentreprenører.