Jeg har opdaget et domænenavn, som er forveksleligt med mit eget. Hvad gør jeg?


Danske erhvervsdrivende oplever dagligt, at tredjemand og domænepirater registrerer forvekslelige domæner.

Hvis ikke der kan findes en forligsmæssig løsning, kan du via DELACOUR indlede en domæneklagesag, hvor du kræver domænenavnet overdraget til dig.