Jeg har opdaget et design, som er identisk/forveksleligt med mit eget. Hvad gør jeg?

 

Hvis en anden erhvervsdrivende er begyndt at fremstille, sælge eller markedsføre produkter, som er identiske eller nærgående efterligninger af dit design, foreligger der sandsynligvis en designkrænkelse. Du bør i videst muligt omfang dokumentere den krænkende brug med fotos, screen shots, prøvekøb o.lign.

DELACOUR vil i krænkelsessituationen kunne bistå dig med rådgivning og håndhævelse af dine rettigheder, fx ved nedlæggelse af et fogedforbud, der effektivt bremser krænkelsen her og nu. Det vil typisk også være muligt at kræve erstatning og vederlag fra krænkeren.