Hvor længe varer min designret? Skal den registreres?

 

En designret stiftes som udgangspunkt allerede ved første offentliggørelse af produktet inden for EU (kaldet et ikke-registreret EU-design). Eneretten udløber dog allerede efter 3 år uden mulighed for forlængelse.
Såfremt designet har økonomisk værdi, anbefales det, at man lader det registrere i enten Danmark eller EU. I begge tilfælde er designregistreringen indledningsvist gældende i en periode på 5 år, hvilket mod betaling af nye gebyrer kan forlænges helt op til 25 år.