Hvad er en designret?

 

Hvis du designer modevarer med et særligt visuelt udtryk, vil du som udgangspunkt kunne opnå eneret til udformningen heraf, hvis det er en nyhed med individuel karakter (dette gælder dog ikke, hvis udformningen er funktionsbestemt).
Så længe designretten eksisterer, må konkurrenterne derfor ikke producere eller markedsføre efterligninger.