Gælder der nogen ansøgningsfrist for designs?


Ja. Ansøgning om designbeskyttelse skal være modtaget af myndighederne senest et år efter første offentliggørelse.