Hvorfor er ejerledede selskaber (hvor direktøren også er eneaktionær/hovedaktionær) specielle?


Direktøren/ejerlederen er på en gang bestyrelsens underordnede (rollen som direktør) og overordnede (rollen som aktionær/generalforsamling). Direktøren kan oftest ikke afskediges. Ofte drøftes, hvad direktøren kan beslutte uden om bestyrelsen, og om han kan tegne selskabet alene.