Hvordan sammensættes en professionel bestyrelse?


Sammensætningen af bestyrelsen afhænger bl.a. hvor i sin livscyklus, selskabet befinder sig, hvilken situation det befinder sig i, samt hvilke værdier og mål virksomheden ønsker tilvejebragt og forfulgt. Herudfra fastlægges nødvendige bestyrelseskompetencer.

I alle bestyrelser skal der være kompetencer inden for strategisk udvikling af virksomheden og til at føre økonomisk kontrol og risikovurdering af selskabet. Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer bør komplimentere hinanden, således at både de faglige, personlige og menneskelige kompetencer er bredt repræsenteret. Man bør tilstræbe en god kemi blandt bestyrelsesmedlemmerne.