Hvad kendetegner en professionel bestyrelse?


Det kendetegner en professionel bestyrelse, at målene med bestyrelsesarbejdet er klart definerede - at der foreligger en beskrivelse af gensidige forpligtelser, mål og succeskriterier.  Bestyrelsen betragtes og arbejder som et værdiskabende element i virksomheden. Der foreligger ofte en skriftlig aftale med det enkelte bestyrelsesmedlem, med afstemte forventninger og krav - og en forståelig honoreringsaftale. Som oftest er bestyrelsesmedlemmerne uafhængige af både direktionen og aktionærerne.