Hvad er formandens særlige rolle?


Bestyrelsesformanden leder bestyrelsens arbejde og er bindeled mellem direktion og bestyrelse. Formanden skal sikre, at alle kompetencer og erfaringer udnyttes. Han forbereder bestyrelsesmøderne sammen med direktionen. Formanden skal have øje for til stadighed at udvikle og forbedre bestyrelsens arbejde og hele tiden sikre, at bestyrelsesarbejdet er værdiskabende. Han varetager ofte kontakten til pressen, for så vidt angår mere strategiske og politiske emner, og han deltager jævnligt i møder med selskabet revisorer, pengeinstitut, kunder og andre vigtige samarbejdspartnere.