Får alle selskaber altid et optimalt udbytte af en professionel bestyrelse?


Nej, desværre. Ofte er selskaberne ikke klare eller parate til at ændre deres arbejdsform, herunder til at dele indflydelsen med en professionel bestyrelsen, hvilket er nødvendigt for, at man kan få udbytte af en sådan bestyrelse. Det er ikke sjældent tilfældet i ejerledede selskaber. Ofte er det derfor bedre at starte med èt eksternt bestyrelsesmedlem og langsomt bygge op herfra - langsomt omlægge beslutningsmetoderne og derved skabe rum for bestyrelsesarbejde.