Kan jeg opsige en sygemeldt medarbejder?


Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for at opsige en sygemeldt medarbejder. Du skal dog være opmærksom på, at kortvarig sygdom normalt ikke vil være en saglig opsigelsesgrund, hvorfor du som arbejdsgiver risikerer at skulle betale godtgørelse for usaglig afskedigelse.