Hvornår har medarbejderen krav på et tillæg til en ansættelseskontrakt?


I de tilfælde, hvor der sker væsentlige ændringer i løn- og ansættelsesvilkår, fx nyt arbejdssted.