Hvilket opsigelsesvarsel har en funktionær krav på?

 

Det afhænger blandt andet af funktionærens anciennitet i virksomheden.

Hovedreglerne er følgende:

Opsigelse fra virksomhedens side skal ske med mindst

  1. En måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang de første 6 måneder efter ansættelsen.
     
  2. Tre måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse.
     
  3. Opsigelsevarslet  i pkt. b forhøjes med en måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højest til 6 måneder.


Hvis der er aftalt prøvetid (maksimalt de første tre måneder), kan opsigelse fra virksomhedens side i prøvetidsperioden ske med mindst 14 dages varsel.