Hvilke krav stilles der til opsigelsesbegrundelsen?

 

En opsigelse skal ifølge funktionærloven være rimelig begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold.

I modsat fald kan medarbejderen blive tilkendt en godtgørelse ved domstolene, hvis medarbejderen på opsigelsestidspunktet har været beskæftiget som funktionær i virksomheden i mere end 1 år.

Derudover skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at medarbejderen tillige kan være beskyttet mod afskedigelse efter anden lovgivning, fx ligebehandlingsloven, der beskytter mod afskedigelse på grund af graviditet, barsel m.v.