Hvem har krav på en ansættelseskontrakt?


Alle lønmodtagere, der over en periode på 4 uger har arbejdet i gennemsnit mere end 8 timer pr. uge. Vi anbefaler, at arbejdsgiver udarbejder ansættelseskontrakt også i de tilfælde, hvor medarbejderen ikke fra starten opfylder timekravet.