Hvad skal jeg gøre, hvis en medarbejder under ansættelsesforholdet eller efter fratræden forsøger at stjæle mine kunder?

 

Du bør i den situation straks tage kontakt til en ansættelsesretsadvokat.

Advokaten vil kunne rådgive dig om dine muligheder i denne situation, herunder omkring bortvisning fra tjeneste, samt muligheden for at opnå beskyttelse mod et sådant forsøg efter markedsføringsloven.