Hvad skal der som minimum stå i en ansættelseskontrakt?

 

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 •  Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
   
 • Arbejdssted
   
 • Stillingsbeskrivelse
   
 • Begyndelsestidspunkt
   
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed
   
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie
   
 • Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
   
 • Begyndelsesløn m.v.
   
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
   
 • Kollektive overenskomster


Derudover skal arbejdsgiveren oplyse om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.