Hvad gør arbejdsgiver, hvis medarbejderen bliver syg?

 

Arbejdsgiveren har ret til at kræve dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom. Dette dog først normalt fra den fjerde sygedag.

Derudover har arbejdsgiver ret til at kræve en varighedserklæring, hvis sygdommen er af længere varighed. Endelig har arbejdsgiver ret til at kræve en mulighedserklæring, der nærmere beskriver medarbejderens mulighed for at vende tilbage til arbejdet helt eller delvist.

På den anden side er du som arbejdsgiver forpligtet til at afholde sygdomsopfølgningssamtale med medarbejderen. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag.