Har funktionæren krav på en opsigelsesbegrundelse?


Funktionæren kan stille krav om at modtage en begrundelse for opsigelsen.