​DELACOUR bistår i salg af Kibo Sikring A/S, Mobile Gate Security A/S og Security Shop Europe ApS

Overvaagning

DELACOUR har bistået Security Holding ApS i salget af samtlige kapitalandele i Kibo Sikring A/S, Mobile Gate Security A/S og Security Shop Europe ApS.

Overdragelsen er sket til et nystiftet selskab Security NewCo ApS, idet 40% af kapitalandelene i køberselskabet er ejet af EC Security ApS. EC Security ApS er et selskab i Executive Capital koncernen – et investeringspartnerskab, der investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder.