DELACOUR bistår Aarhus Elite A/S med verifikation af prospekt

Aarhus Elite A/S (AGF Fodbold) offentliggjorde i fredags prospekt i forbindelse med udvidelse af selskabets kapitalgrundlag ved en aktieemission.

Selskabet udbyder op til 279.332.388 stk. nye B-aktier á nominelt DKK 0,25, med fortegningsret for Aarhus Elite A/S’ eksisterende aktionærer, svarende til op til nominelt DKK 69.833.097.

DELACOUR har bistået Aarhus Elite A/S som verifikationsadvokat i forbindelse med udarbejdelse af prospektet. DELACOUR’s team har bestået af Kristian Tokkesdal og Caroline Lyck.

Tegningsperioden løber fra den 27. november til den 10. december 2014, hvor det vil vise sig, hvor meget kapital selskabet får tilført ved udbuddet.