Uddan dig til Data Protection Officer (GDPR-uddannelse) med DELACOUR og Dubex

Praktiske oplysninger

Dato og tid: 23. august 2017, kl. 09:00 - 17:00
Sted: DELACOUR, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C

Virksomheder, organisationer og myndigheder, som anvender persondata, vil i kraft af den nye forordning blive pålagt strenge dokumentationskrav. Myndigheder og virksomheder, som behandler følsomme data i væsentligt omfang, eller generelt behandler data om et stort antal forbrugere, pålægges at ansætte eller engagere en Data Protection Officer (GDPR - eller på dansk en databeskyttelsesofficer).

En Data Protection Officer skal have ekspertviden om både persondatareglerne og hvordan disse regler implementeres i virksomhedens drift og dagligdag. Der er med andre ord tale om en kompleks rolle, som kræver høj forståelse af juraen såvel som af de tekniske og driftsmæssige forhold.

Uanset om en virksomhed er forpligtet til at ansætte en Data Protection Officer, vil det for mange virksomheder være en god idé at ansætte en person med ansvar for personondata. GDPR-uddannelsen er også målrettet medarbejdere med en sådan rolle. 

DELACOUR Advokatfirma og Dubex, der er specialister inden for it-sikkerhed, udbyder derfor i fællesskab en GDPR-uddannelse, der kvalificerer kommende Data Protection Officers til at håndtere og overholde de nye procedurer og regler i forbindelse med behandling af persondata.  

Teoretisk og case-baseret uddannelse med unik kombination af jura og IT
GDPR-uddannelsen er både teoretisk og case baseret. DELACOURs specialister sørger for, at du får de juridiske grundprincipper og databeskyttelsesregler ind under huden, mens Dubex’ sikkerhedsspecialister deler ud af mange års erfaring med rådgivning og implementering af databeskyttelsesløsninger.

Du får indblik i eksisterende værktøjer samt praktiske erfaringer fra danske og internationale virksomheder med erfaring i compliance-drevet persondatabeskyttelse. Derudover har vi inviteret en erfaren Data Protection Officer fra Tyskland, hvor en lignende ordning har kørt længe. Endelig får du etableret et netværk med andre kommende databeskyttelsesansvarlige.

DPO brochure ikon


Holdstart
Uddannelsen vil foregå hos Dubex i København og hos DELACOUR i Århus. 


Datoer
Undervisningen foregår over 2x2 dage og afsluttes med et kursusbevis.

Hold i Aarhus: Den 23-24. august og 12-13. september 2017 (i alt fire kursusdage), eller den 11.-12. oktober og 25.-26. oktober 2017 (i alt fire kursusdage).

Hold i København: Den 20.-21. september og 4.-5. oktober 2017, eller den 6.-7. november og 20.-21. november 2017.


Vil du vide mere?
Kontakt os på insidesales@dubex.dk  hvis du har spørgsmål.

Læs også dette, hvor en tidligere deltager på GDPR-uddannelsen fortæller om hvad han har fået ud af at deltage her >

Tilmeld dig
ved at skrive til insidesales@dubex.dk

Tilmeld dig: Uddan dig til Data Protection Officer (GDPR-uddannelse) med DELACOUR og Dubex