De nye AB-vilkår – Bygherre og entreprenør (AB/ABT) (hold 2)

Praktiske oplysninger

Dato og tid: 17. maj 2018, kl. 09:00 - 13:30
Sted: DELACOUR, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C

Kursets indhold

  • De nye aftalers opbygning og indhold
  • Ændringer i forhold til de hidtil gældende vilkår
  • Nye regler i forhold til de hidtil gældende vilkår

Kurserne vil gå i dybden med de nye aftalevilkår, og der udleveres relevant kursusmateriale, ligesom der undervejs er adgang til kaffe, te og vand. Til frokost serveres en let anretning, som er inkl. i kursusgebyret. Dette er fastsat til kr. 2.900,00 ekskl. moms pr. deltager. Ved flere deltagere fra samme virksomhed – spørg da efter pris. Alternativt er du velkommen til at rette henvendelse, såfremt der ønskes tilbud på et internt kursus i din virksomhed.

Såfremt AB-vilkårene ikke offentliggøres i henhold til den foreliggende tidsplan, forbeholdes kurserne flyttet til et senere tidspunkt. I så fald kan kursusgebyret refunderes eller overføres til et nyt kursus.

Tilmelding
Tilmelding sker ved senest den 25.4.2017 at sende en mail til bvi@delacour.dk med angivelse af navn(e) på tilmeldte.

Du er naturligvis velkommen til at invitere kolleger med til seminarerne. Tilmelding af disse sker på samme måde som ovenfor.

Har deltagerne supplerende ønsker til de enkelte punkter eller andre emner, som kunne tænkes belyst/uddybet, så send gerne en mail til bvi@delacour.dk eller lgr@delacour.dk

Tilmeld dig: De nye AB-vilkår – Bygherre og entreprenør (AB/ABT) (hold 2)