Kommende arrangementer

Se alle arrangementer

    Seneste nyt

     

    Ny praksis fra landsretten vil få stor betydning ved overdragelse af fast ejendom i dødsboer

    Den 26. februar 2015 afsagde Vestre Landsrets 3. afdeling en kendelse, som medfører, at arvinger ikke længere kan regne med at overtage en ejendom til en værdi af +/- 15 pct. af den offentlige vurdering. Læs DELACOURs artikel her. Der er nu meddelt tredjeinstansbevilling og Højesteret skal derfor nu tage stilling til problemstillingen. Delacour vender tilbage, når Højesteret har talt.